Wat dóet een dierenfysiotherapeut?

Posted on

Blog: Wat dóet een dierenfysiotherapeut?

Vorige week heb ik uitgelegd wat een dierenfysiotherapeut ís, maar wat dóet een dierenfysiotherapeut eigenlijk?

Tijdens een eerste consult zal je hond of paard grondig onderzocht worden om een volledig beeld te kunnen krijgen. Dit gaat middels een vraaggesprek (anamnese), inspectie in stand en in beweging, voelen (palpatie) en een functieonderzoek (elk gewricht wordt getest op o.a. bewegingsuitslag, pijn en eindstand). Aan de hand van dit onderzoek zal er een fysiotherapeutische werkdiagnose en behandelplan opgesteld worden. Ook zal er een begin gemaakt worden met een behandeling. Aan de hand van de ernst van de klacht(en) zullen er mogelijk vervolgconsulten gepland worden.

Maar waar kan de behandeling zoal uit bestaan? Iedereen weet dat de fysiotherapeut kan masseren, maar we kunnen nog veel meer. De komende weken zal ik elke week één van de onderstaande behandelvormen nader toe lichten.

  1.  Massage
  2. Mobilisaties
  3. Bewegingstherapie
  4. Dry needling
  5. Medical taping
  6. Informeren, adviseren en huiswerkoefeningen

 

Dus houd facebook in de gaten als je benieuwd bent of jouw dier baat kan hebben bij de verschillende behandelingsvormen!

Back to Blog